fbpx
  • Home
  • Prelegent Krzysztof Ołdak

Prelegent Krzysztof Ołdak

Krzysztof Ołdak

Dyrektor Działu Operacyjnego – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Od 1994 r. związany z rynkiem kapitałowym. Od 2003r. pełni funkcję Dyrektora Działu Operacyjnego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
Nadzoruje działalność operacyjną w zakresie obsługi rynku kasowego, a w szczególności rozrachunki transakcji, rejestrację papierów wartościowych w depozycie i obsługę zdarzeń korporacyjnych. W ramach kompetencji działu realizowane są również operacje związane z obsługą linków transgranicznych z zagranicznymi systemami depozytowymi, w tym transfery papierów wartościowych będących w podwójnym notowaniu oraz obsługa zdarzeń korporacyjnych związanych z tymi papierami.
Uczestniczy w licznych grupach roboczych wspierających rozwój polskiego rynku kapitałowego.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.