fbpx
  • Home
  • 4 Kongres Future & Finance

4 Kongres Future & Finance

IV Kongres Future & Finance

Oferowanie, zachęcanie
i dystrybucja produktów inwestycyjnych

27 maja 2019, Sala Notowań GPW

Ustalając tematykę i harmonogram IV Kongresu skupiliśmy się przede wszystkim na tempie zmian zachodzących w branży finansowej. Należy ona do jednych z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Obecne rozwiązania niejednokrotnie jeszcze kilka lat temu nie istniały nawet w fazie koncepcyjnej. Prędkość z jaką postępuje rozwój branży wciąż zdaje się przyspieszać.

Celem Kongresu było przekazanie uczestnikom wiedzy o wyzwaniach, zmianach i funkcjonalnych rozwiązaniach, które będą niezbędne, by sprawnie poruszać się na ryku inwestycji.

Wielki sukces i ogromne zainteresowanie z jakim się spotkaliśmy podczas każdej z edycji Kongresu dowodzą, że istnieje silna rynkowa potrzeba na organizację wydarzeń poruszających tematykę przyszłości dystrybucji na rynku finansowym oraz możliwości jej rozwoju. IV Kongres Future and Finance koncentrował się na następującej tematyce:

  • Oferowanie instrumentów finansowych – Nowy Agent Emisji, dematerializacja i rejestracja dla emisji obligacji
  • Prawne możliwości wynagradzania dystrybutorów za sprzedaż produktów inwestycyjnych zarządzanych przez TFI po wejściu w życie nowych wytycznych KNF.
  • Technologia w służbie Inwestora

IV Kongres Future & Finance

5
GODZIN MERYTORYKI

12
WYSTĘPUJĄCYCH EKSPERTÓW

200
OBECNYCH UCZESTNIKÓW

500
MLN ZŁ POD ZARZĄDZANIEM

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w IV Kongresie Future & Finance.

Szczególne podziękowania kierujemy do naszych Partnerów za wsparcie IV Kongres przede wszystkim pod kątem merytorycznym. Dzięki wystąpieniom wyłącznie ekspertów w swoich dziedzinach, wspólnie byliśmy w stanie przekazać uczestnikom najwyższej jakości wiedzę.

Dziękujemy także wszystkim uczestnikom za obecność oraz wzorową frekwencję. Potwierdza ona, że istnieje potrzeba organizowania wydarzeń poruszających tematykę zmian na Rynku Finansowym. To dla Was i dzięki Wam organizujemy kolejne edycje Kongresu.

Przebieg KONGRESU

I Moduł : Oferowanie instrumentów finansowych – Nowy Agent Emisji, dematerializacja i rejestracja dla emisji obligacji

Oferowanie produktów inwestycyjnych to działanie obarczone coraz większą niepewnością, zarówno dla obsługujących i dystrybutorów. Natomiast obsługa procesu emisji i oferowania obligacji to już niemal stąpanie po polu minowym. W zeszłych latach ważne prawne zmiany dotyczyły głównie dystrybutorów produktów inwestycyjnych (AFI). Natomiast od 1 lipca 2019 nowe wymogi i obowiązki stworzą „nowego” Agenta Emisji obligacji, którego rolę będzie pełnić Dom Maklerski. Ponadto konieczność dematerializacji i rejestracji emisji obligacji spowoduje istotne zmiany w oferowaniu tych instrumentów dla Klientów. W I Module przedstawiliśmy rolę Domu Maklerskiego po tych zmianach i współpracę z nim w procesie emisji i oferowania obligacji.

Prezentacja wprowadzająca: „Domy maklerskie, agenci, emitenci – nowe zasady funkcjonowania i oferowania instrumentów finansowych w otoczeniu zmian prawnych”. 

Prezentację poprowadził Jacek Lis, przedstawiciel Prosper Capital Dom Maklerski – Partnera Głównego modułu.

Debata po prezentacji: „Agent emisji oraz dematerializacja obligacji i certyfikatów – jak się przygotować na kolejne zmiany w procesie oferowania?”. 

W debacie udział wzięli: Andrzej Przewoźnik (Prezes Zarządu Prosper Capital Dom Maklerski), Łukasz Dybek (Wiceprezes Zarządu Prosper Capital Dom Maklerski), Mec. Łukasz Zalewski (Radca prawny w Kancelarii Prawnej Krzysztof Rożko i Wspólnicy), adwokat Piotr Smołuch (Adwokat w kancelarii act BSWWoraz Krzysztof Ołdak (Dyrektor Działu Operacyjnego KDPW.)

II Moduł - Możliwości wynagradzania dystrybutorów za sprzedaż produktów inwestycyjnych zarządzanych przez TFI po wejściu w życie nowych wytycznych KNF

II moduł poświęcony był wynagrodzeniom związanym z produktami inwestycyjnym. Po wdrożeniu unijnych regulacji w kwestii zachęt, a następnie publikacji stanowiska KNF sytuacja wielu dystrybutorów stała się mocno kłopotliwa. Rosnące koszty i niepewne przychody przy zwiększonej odpowiedzialności przy dodatkowej konieczności „spowiadania” się z działań podjętych do poprawy obsługi klienta to mix, który stanowi pokaźne ryzyko dla prowadzenia biznesu. Jakie są prawne możliwości wynagradzania dystrybutorów za sprzedaż produktów inwestycyjnych zarządzanych przez TFI po wejściu w życie nowych wytycznych KNF? To jedno z pytań, na które udzielono odpowiedzi podczas wystąpień. Ponadto w czasie debaty padły trudne i ważne pytania o zachęty, dystrybucję, a także o wiążących się z nimi ryzykach dla dystrybutora, firmy inwestycyjnej i inwestora.

Prezentacja wprowadzająca: „Kluczowe elementy procesu do rozliczania zachęt w dystrybucji produktów inwestycyjnych”. 

Prezentację poprowadził mec. Tomasz Lawręc, przedstawiciel Kancelarii Prawnej Krzysztof Rożko i Wspólnicy – Partnera Głównego modułu.

Debat po prezentacji: „Jak połączyć nowe wytyczne KNFu z rynkową rzeczywistością? Kto, komu i za co może płacić żeby każdy działał w najlepszym interesie Klienta?” 

W debacie udział wzięli: Krzysztof Rożko (Kancelaria prawna Krzysztof Rożko i wspólnicy), Krzysztof Prasał (Prezes Zarządu DI Xelion) oraz Tomasz Lawręc (Kancelaria prawna Krzysztof Rożko i wspólnicy).

III Moduł: Technologia w służbie Inwestora

Technologia zmienia każdy aspekt naszego życia. Dotyczy to również inwestowania, gdzie mnogość informacji i tempo ich zmian rosną wykładniczo. Technologie i wprowadzane dzięki nim innowacje pozwalają na korzystanie inwestorom z nowych produktów, wykorzystania nowych narzędzi inwestycyjnych, a nawet… tworzą nowe rynki. Tym wszystkim aspektom technologicznej rewolucji poświęciliśmy ten moduł.

Prezentacja wprowadzająca: „Jak efektywnie dostarczać rynkową stopę zwrotu i gdzie indywidualne poszukiwać Alfy?

Prezentację poprowadził Robert Sochacki, przedstawiciel Beta Securities Poland – Partnera Głównego modułu.

Debata po prezentacji: „Technologie i innowacje, które podbijają portfele inwestorów.” 

W debacie udział wzięli: Robert Sochacki (Beta Securities Poland), Maciej Leściorz (CMC Markets) oraz Marcin Pabijanek (Social.Estate).

Partnerzy Główni

Partnerzy

Patroni