fbpx

IV Kongres Future & Finance

IV Kongres Future & Finance

Oferowanie, zachęcanie
i dystrybucja produktów inwestycyjnych

27 maja 2019, Sala Notowań GPW

Tempo zmian zachodzących w branży finansowej należy do jednych z najbardziej dynamicznych. Obecne rozwiązania niejednokrotnie jeszcze kilka lat temu nie istniały nawet w fazie koncepcyjnej. Prędkość z jaką postępuje rozwój branży wciąż zdaje się przyspieszać. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się z pierwszej ręki o wyzwaniach, zmianach i funkcjonalnych rozwiązaniach zachęcamy do udziału w IV Kongresie ZMID: Future and Finance już 27 maja 2019 roku na Sali Notowań GPW.

Wielki sukces i ogromne zainteresowanie z jakim się spotkaliśmy podczas poprzednich edycji Kongresu dowodzą, że istnieje silna rynkowa potrzeba na organizację wydarzeń poruszających tematykę przyszłości dystrybucji na rynku finansowym oraz możliwości jej rozwoju. IV Kongres Future and Finance koncentruje się na następującej tematyce:

  • Oferowanie instrumentów finansowych – Nowy Agent Emisji, dematerializacja i rejestracja dla emisji obligacji
  • Prawne możliwości wynagradzania dystrybutorów za sprzedaż produktów inwestycyjnych zarządzanych przez TFI po wejściu w życie nowych wytycznych KNF.
  • Technologia w służbie Inwestora

Zdjęcia z poprzedniego Kongresu Future & Finance!

IV Kongres Future & Finance

4
GODZINY MERYTORYKI

10
WYSTĘPUJĄCYCH EKSPERTÓW

200
OBECNYCH UCZESTNIKÓW

500
MLN ZŁ POD ZARZĄDZANIEM

Agenda KONGRESU

IV Kongres Future & Finance rozpocznie się punktualnie o godzinie 13:00, 27 maja (poniedziałek) i potrwa do godziny 17:45. Szczegółowa Agenda Kongresu znajduje się poniżej.

12:30 – 13:00 Rejestracja Uczestników

13:00 – 13:15 Uroczyste rozpoczęcie IV Kongresu Future Finance

(13:15 - 14:50) I Moduł : Oferowanie instrumentów finansowych – Nowy Agent Emisji, dematerializacja i rejestracja dla emisji obligacji

Oferowanie produktów inwestycyjnych to działanie obarczone coraz większą niepewnością, zarówno dla obsługujących i dystrybutorów. Natomiast obsługa procesu emisji i oferowania obligacji to już niemal stąpanie po polu minowym. W zeszłych latach ważne prawne zmiany dotyczyły głównie dystrybutorów produktów inwestycyjnych (AFI). Natomiast od 1 lipca 2019 nowe wymogi i obowiązki stworzą „nowego” Agenta Emisji obligacji, którego rolę będzie pełnić Dom Maklerski. Ponadto konieczność dematerializacji i rejestracji emisji obligacji spowoduje istotne zmiany w oferowaniu tych instrumentów dla Klientów. W I Module przedstawimy rolę Domu Maklerskiego po tych zmianach i współpracę z nim w procesie emisji i oferowania obligacji. Jeżeli jesteś doradcą i chcesz mieć pełną wiedzę co do korzyści i ograniczeń z nimi związanych zachęcamy do obecności podczas tego panelu.

(13:15 – 13:35) Prezentację wprowadzającą: „Domy maklerskie, agenci, emitenci – nowe zasady funkcjonowania i oferowania instrumentów finansowych w otoczeniu zmian prawnych” poprowadzi Jacek Lis, przedstawiciel Prosper Capital Dom Maklerski – Partnera Głównego modułu.

Jacek Lis
Wiceprezes Zarządu

(13:35 – 14:20) W debacie po prezentacji: „Agent emisji oraz dematerializacja obligacji i certyfikatów – jak się przygotować na kolejne zmiany w procesie oferowania?” wezmą udział paneliści: Andrzej Przewoźnik (Prezes Zarządu Prosper Capital Dom Maklerski), Łukasz Dybek (Wiceprezes Zarządu Prosper Capital Dom Maklerski), Mec. Łukasz Zalewski (Radca prawny w Kancelarii Prawnej Krzysztof Rożko i Wspólnicy), adwokat Piotr Smołuch (Adwokat w kancelarii act BSWWoraz Krzysztof Ołdak (Dyrektor Działu Operacyjnego KDPW.)

Andrzej Przewoźnik
Prezes Zarządu
Łukasz Dybek
Wiceprezes Zarządu
Łukasz Zalewski
Radca prawny
Krzysztof Ołdak
Dyrektor Działu Operacyjnego
Piotr Smołuch
Adwokat

(14:20 – 14:50) Przerwa kawowa dla uczestników

(14:50 - 16:25) II Moduł - Możliwości wynagradzania dystrybutorów za sprzedaż produktów inwestycyjnych zarządzanych przez TFI po wejściu w życie nowych wytycznych KNF

II moduł poświęcony jest wynagrodzeniom związanym z produktami inwestycyjnym. Po wdrożeniu unijnych regulacji w kwestii zachęt, a następnie publikacji stanowiska KNF sytuacja wielu dystrybutorów stała się mocno kłopotliwa. Rosnące koszty i niepewne przychody przy zwiększonej odpowiedzialności przy dodatkowej konieczności „spowiadania” się z działań podjętych do poprawy obsługi klienta to mix który stanowi pokaźne ryzyko dla prowadzenia biznesu. Jakie są prawne możliwości wynagradzania dystrybutorów za sprzedaż produktów inwestycyjnych zarządzanych przez TFI po wejściu w życie nowych wytycznych KNF? To jedno z pytań, na które usłyszysz odpowiedź podczas tego modułu. Ponadto w czasie debaty trudne i ważne pytania o zachęty, dystrybucję, a także o wiążących się z nimi ryzykach dla dystrybutora, firmy inwestycyjnej i inwestora.

(14:50 – 15:10) Prezentację wprowadzającą: „Kluczowe elementy procesu do rozliczania zachęt w dystrybucji produktów inwestycyjnych” poprowadzi mec. Tomasz Lawręc, przedstawiciel Kancelarii Prawnej Krzysztof Rożko i Wspólnicy – Partnera Głównego modułu.

Tomasz Lawręc
Radca prawny

(15:10 – 15:55) W debacie po prezentacji: „Jak połączyć nowe wytyczne KNFu z rynkową rzeczywistością? Kto, komu i za co może płacić żeby każdy działał w najlepszym interesie Klienta?” wezmą udział paneliści: Krzysztof Rożko (Kancelaria prawna Krzysztof Rożko i wspólnicy), Krzysztof Prasał (Prezes Zarządu DI Xelion) oraz przedstawiciel KNF.

Krzysztof Rożko
Radca prawny
Krzysztof Prasał
Prezes Zarządu DI Xelion

(15:55 – 16:25) Przerwa kawowa dla uczestników

(16:25 - 17:45) III Moduł: Technologia w służbie Inwestora

Technologia zmienia każdy aspekt naszego życia. Dotyczy to również inwestowania, gdzie mnogość informacji i tempo ich zmian rosną wykładniczo. Technologie i wprowadzane dzięki nim innowacje pozwalają na korzystanie inwestorom z nowych produktów, wykorzystania nowych narzędzi inwestycyjnych, a nawet… tworzą nowe rynki. O tych wszystkich aspektach technologicznej rewolucji dowiesz się podczas tego modułu.

(16:25 – 16:45) Prezentację wprowadzającą: „Jak efektywnie dostarczać rynkową stopę zwrotu i gdzie indywidualne poszukiwać Alfy?" poprowadzi Robert Sochacki, przedstawiciel Beta Securities Poland – Partnera Głównego modułu.

Robert Sochacki
Członek Zarządu

(16:45 – 17:30) W debacie po prezentacji: „Technologie i innowacje, które podbijają portfele inwestorów.” wezmą udział: Robert Sochacki (Beta Securities Poland), Maciej Leściorz (CMC Markets) oraz Marcin Pabijanek (Social.Estate).

Robert Sochacki
Członek Zarządu
Maciej Leściorz
Dyrektor ds. sprzedazy i edukacji
Marcin Pabijanek
Social.Estate

(17:30 – 17:45) Wręczenie nagród w kategorii: Produkt, Firma, Osobowość i zakończenie Kongresu

Partnerzy Główni

Partnerzy

Patroni

Zapisz się